Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013

Nazwa projektu: Farma fotowoltaiczna Majdan Nepryski

Nazwa beneficjenta: DROTEX Sp. z o.o.

Krótki opis projektu:
W ramach przedmiotowego projektu wybudowana została jedna duża jednostka wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego o mocy 0,96 MW w miejscowości Majdan Nepryski gmina Józefów. Instalacja PV tego typu potocznie nazywana jest farmą fotowoltaiczną. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do rozwoju firmy Drotex, do rozwoju rynku OZE w Polsce i na Świecie, a także do polepszenia stanu środowiska naturalnego.

Linki i Dane kontaktowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
www.rpo.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca RPO WL:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. (81) 44 16 738, faks (81) 44 16 740

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich:
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. (81) 44 16 864, (81) 44 16 865, faks 081 44 16 740

Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowskiego 9a, 20-704 Lublin, tel. (81) 462 38 12
www.lawp.lubelskie.pl

Punkt informacyjny:
Tel. (81) 462 38 31, (81) 462 38 12

Systemy odzysku ciepła
Systemy odzysku ciepła

Czytaj więcej

Kotłownie przemysłowe
Technologia i urządzenia do produkcji energii cieplnej

Czytaj więcej

Przemysł tekstylny
Technologie i urządzenia dla przemysłu tekstylnego

Czytaj więcej
Innowacyjna Gospodarka

Copyright © 2015 Drotex. Polityka prywatności. Wykonanie Adimo.pl

Masz pytanie?Napisz do nas!