Systemy odzysku ciepła

System odzysku ciepła jest przeznaczony do układów odprowadzania gazów po-procesowych dla wszelkiego rodzaju suszarek przemysłowych.

Gazy poprocesowe to mieszanina:

  • produktów spalania paliw (tj. gaz, węgiel, biomasa), 
  • woda (w postaci pary wodnej powstającej z suszenia wytwarzanych produktów), 
  • zanieczyszczeń (powstałych w skutek odrywania się części stałych oraz lotnych z wytwarzanych produktów tj. natłustki, pyły, włókna, drobiny organiczne / nieorganiczne). 

W standardowej konfiguracji gazy po-procesowe są odprowadzane bezpośrednio do atmosfery.
Moc cieplna suszarek jest różna i wacha się w przedziale od 50kWt nawet do 10 000kWt z czego moc cieplna strumienia spalin to wartości od 20kWt do 4 000kWt.

Suszarki oddają ciepło do otoczenia głównie poprzez układ odprowadzania gazów po-procesowych (około 90% strat ciepła) oraz poprzez promieniowanie (około 10% strat ciepła).

MY ODZYSKUJEMY TO CIEPŁO.
TO CIEPŁO TO PIENIĄDZE…

Innowacyjna Gospodarka

Copyright © 2015 Drotex. Polityka prywatności. Wykonanie Adimo.pl